Gyorsjelentés pályázat teljesítésről

Gyorsjelentés pályázat teljesítésről

Képek, kiragadott képek… Akik jártak a helyszíneken azoknak sokat mesélnek. Akik nem, azok számára ízelítőnek szánjuk. 2013. augusztus 12-18. között – a Visegrádi Alap támogatásával – nemzetközi brigád tagjai (magyarok, szlovákok, csehek,lengyelek, nagyváradiak) dolgoztak Ukancban és B.Bistricában (Slo).

 

Tisztelt Renata Pamić úrhölgy!
Tájékoztatom, hogy Ukancban és B.Bistricaban, a két katonatemetőben elvégeztük a keresztek az alapzatok festését. Továbbá Ukancban a bejárat előtt és a temetőben található fapadok, valamint a központi kereszt átfestése is megtörtént.
A használt színek az előző állapottal egyezőek. Tapasztaltuk, hogy mindkét temetőben van néhány (kb 15 db) kereszt amelyeknek beljese el van korhadva és cseréjük időszerű lenne. Jelenleg a festés eltakarja ezen gondokat.
Fontosnak ítéljük, hogy mindkét temetőben aktuális elvégeztetni a kerítések javítását. Ukancban több helyen annyira elkorhadtak a gerendák, hogy veszélyeztetik a látogatók biztonságát.
Kérem szíves válaszát:
– Ukancban a bejárat felett lévő felirat átfestését el tudják végeztetni a november 01-én esedékes nemeztközi megemlékezés időpontjáig?
– Az Ukancban lévő temető közepén áll egy nagy méretű fa, amely teljesen el van korhadva, a lombozatát is elveszítette.
– Indokolt volna október hóban az eltávolítása, mert vihar esetén fennáll a veszélye, hogy rádől a mellette lévő kápolnára.
Kinek az engedélye szükséges a fa kivágásához?
Az engedély birtokában alpinista partnereinkkel szakszerűen el tudjuk végeztetni a fa eltávolítását. .
Sajnálattal konstatáltuk, hogy az önkormányzat és a média részéről nem volt érdeklődés. Örömmel vettük volna, amennyiben helyi partnerek is részesei lettek volna a közös munkának.
Kérem szíves válaszát.
Üdv.: Németh István

Dear Mrs. Renata Pamić,

I would like to inform you that we performed our task and work – repainting of the wooden crosses and foundation in two military cemeteries in Ukanc and B.Bistrica. Also in  Ukanc the central cross and the benches before and inside the cemetery  were repainted.
The used colors are identical to the previous state. We realized that in both cemeteris, there are a few (about 15 pieces) crosses  which innere part is rotted and their change is also timely. Currently, the painting obscures these problems..
We consider it is important to carry out the repair of the fences. In Ukanc some part of fence is so rotted that it is already  threaten the safety of visitors.
Concerning military cemetery in Ukanc I would like to ask you about the next:
– Could you arrange/do repainting the inscription over the entrance of the cemetery before 01 November,(International Commemoration Day)?
– In the middle of the cemetery is a large tree that is completely dried and rotted, the foliage is lost. There is a risk that during the autumn/winter storms it will fall /lean in the chapel next to it.
– October would be appropriate to remove it.
– Whose permission is needed for the cutting of the tree?
Having this permission we have mountaineering partners who can perform the removal of the tree..
Noted with regret that there was no interest from the local government and the media. We were pleased if the local partners have been involved in collaborative work.
I am looking forward to your answer.
Best regards,
István Németh